Med Miljö och Natur i Fokus

Träntorps Lantbruk

 

Till Bålby tillhör Träntorp. Träntorp utgörs av hyresbostäder, en större ladugård, stall med mera. I Träntorp bedrivs idag ekologisk och KRAV märkt mjölk- och köttproduktion.
Mjölkproduktionen har drivits vidare och expanderades under familjen von Scheele ägo. År 2003 investerades det i två mjölkrobotar och lösdrift i den befintliga ladugården, mjölkproduktionen lades då om till ekologisk drift. De öppna markerna kring Bålby och Träntorp används till naturbeten och vallodling. Naturen och jordbruket kring Bålby förvaltas på ett sådant sätt att det ska bevara och gynna det rika djurlivet som finns i området.

För Mer Information

 

Kontakta Oss